terug

Uitleg

Apeldoorn kent een rijke oorlogsgeschiedenis, in die zin dat uiteenlopende aspecten van de bezetting in Apeldoorn een opvallend verhaal kennen. Dit maakt het mogelijk om de leerlingen kennis te laten maken met een enigszins representatieve collage van oorlogservaringen in bezet Nederland.

Digitale lesbrief
Deze digitale lesbrief Apeldoorn4045 daagt leerlingen uit op zoek te gaan naar sporen van de oorlog in hun eigen omgeving: zichtbare sporen in de vorm van monumenten - daarvan zijn er veel in Apeldoorn; waarvan er bovendien veel zijn geadopteerd door Apeldoornse scholen; onzichtbare sporen in de vorm van plekken waar een verhaal aan vastzit en van herinneringen die veel mensen nog hebben aan de oorlog.

Eigen omgeving
Door de lesbrief koppelen leerlingen de verhalen van de oorlog aan plekken en mensen in hun eigen omgeving, in het heden. Zo ontdekken ze dat de oorlog weliswaar 70 jaar geleden eindigde, maar dat de gebeurtenissen van toen ook nu nog op allerlei manieren doorwerken en relevant zijn.

Wegwijzer
Apeldoorn4045 vormt voor de scholen tevens een gemakkelijke en logische ingang naar andere educatieve materialen en activiteiten die in Apeldoorn zijn gerealiseerd of nog worden gerealiseerd rond het oorlogsthema. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het project Hanna's Reis, aan de website apeldoornendeoorlog.nl en aan de lokale herdenkingen. Het pakket sluit aan bij de bestaande erfgoedwebsite geheugenvanapeldoorn.nl.

Thema's
De eerder genoemde uiteenlopende aspecten van de oorlog in Apeldoorn zijn vertaald naar de volgende thema's:

  1. terreur
  2. verzet
  3. jodenvervolging
  4. evacués
  5. bevrijding

Sporen op de kaart
Voor deze thema's is een selectie van oorlogsmonumenten in Apeldoorn gemaakt, onder de rubrieken 'Sporen van....'. Aan de hand van deze 25-30 locaties gaan de leerlingen hun omgevingsgeschiedenis onderzoeken. Dit biedt voldoende keuzemogelijkheid om een locatie in de nabije omgeving van de school te kiezen en dieper op een van de thema's in te gaan.
Buiten deze selectie om zijn ook álle oorlogsmonumenten in Apeldoorn op de kaart te vinden.

Routes
Van enkele van de meest aangrijpende verhalen zijn routes gemaakt. Hier worden de sporen van de oorlog verbonden op de kaart, bedoeld om leerlingen te laten zoeken naar het verhaal erachter en om de sporen van de oorlog een extra dimensie te geven.

Werkvormen
In de rubriek Werkvormen worden verschillende opties aangeboden om aan de slag te gaan. Het zijn voorzetten, die u naar eigen inzicht kan gebruiken.

Educatieve doelstellingen:
·         De leerlingen weten dat in Apeldoorn uiteenlopende sporen van de oorlog te vinden zijn, waarin verschillende aspecten van de oorlogservaringen worden weerspiegeld (zie de thema's).
·         De leerlingen kunnen van minimaal een of twee sporen van de oorlog het verhaal in grote lijnen navertellen, en kunnen het in het historisch kader plaatsen.
·         De leerlingen begrijpen dat een monument meer is dan alleen een gedenksteen, ze zien in dat er mensen achter de verhalen schuilgaan. Hierdoor ervaren ze dat geschiedenis niet iets is van 'toen en ver weg', maar dichtbij en actueel.
·         De leerlingen weten dat er ook locaties in Apeldoorn zijn die onzichtbare oorlogsverhalen in zich dragen.
·         De leerlingen voelen zich in enigermate verbonden met de inwoners van Apeldoorners in oorlogstijd.
·         De leerlingen voelen zich betrokken bij de lokale herdenkingen op 17 april en 4 mei. Idealiter doen ze mee aan de presentaties rond 17 april (maar dit is geen verplichting).

 

 

 

 

Uitleg