terug

Woonhuis dr. Lobstein

Woonhuis dr. Lobstein
route

Zutphensestraat 153, Apeldoorn

Hier woonde de directeur van het Apeldoornsche Bosch met zijn vrouw Alagonda en zoon Siegfried

Uit een brief van dr. Lobstein, geschreven op vrijdagochtend 22 januari 1943, 05.55 uur:

"Gisteravond kwam de heer Aus der Fünten met een groote troep S.S. mannen binnen. Hij deelde mij mede dat alle patiënten weggevoerd zouden worden naar een lazaret in Duitschland, dat de leiding van de inrichting door hem zou worden overgenomen. Het verplegend personeel zou in Nederland blijven. Pogingen om zwaar zieke en niet transportabele patiënten achter te kunnen houden, mochten niet gelukken, alles moest mee. Hoe het ons te moede was dat wij onze patiënten zoo in den steek hebben moeten laten, kunt U U indenken. Zoo juist hoor ik dat nog een aantal van ons verplegend personeel is aangewezen om met het transport patiënten mee naar Duitschland te gaan,waaronder onder anderen ook mijn zoon Frits. Het is mij moeilijk mijn gedachten te dienen op het oogenblik."

Dr. Lobstein werd met zijn vrouw via kamp Westerbork weggevoerd naar  het concentratiekamp Bergen-Belsen. Beide overleefden de oorlog niet. 

 

Lees meer over hem op het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap Nederland

InfoSal van Son