terug

Koninklijke HBS

Koninklijke HBS
route

Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 42, 7316 AW Apeldoorn

De vroegere Koninklijke HBS in Apeldoorn heet tegenwoordig de Koninklijke Scholengemeenschap. De school is gesticht in 1877 en kent dus een rijke geschiedenis. De oorlogsjaren gingen niet onopgemerkt aan de school voorbij.  

"De school was nog volop in bedrijf toen op woensdag  10 mei 1940 de Duitsers ons land binnenvielen. De  zomervakantie zou pas op zaterdag 13 juli beginnen.  Alle klassen, vooral ook de eindexamenklassen,  maakten de proefwerken voor het laatste rapport,  daarna kwamen de schriftelijke eindexamens en  ten slotte de mondelinge. Buffelen dus. Alle leraren  zetten hun handtekening bij aankondigingen in het  Mededelingenboek, op één na: Van Dijck, de nieuwe  leraar Frans, die waarschijnlijk onder de wapenen  was geroepen."
(Citaat uit: EEN SCHOOL IN OORLOGSTIJD. De Koninklijke HBS tussen 1940 en 1945, Jan Heerze e.a., 2015)

 

 

 

InfoDora Schaefer Henk Nikkel Foto's