terug

Indië monument

Indië monument

Na de capitulatie van Japan in 1945 ontstond er in Nederlands-Indië een machtsvacuüm, waarvan Indonesische nationalisten gebruik maakten door het uitroepen van de Republiek Indonesië.
Onderhandelingen mislukten, waarna een grootscheepse militaire actie tegen de Republiek werd ingezet. Onder internationale druk werd de actie gestaakt, maar de strijd ging door als guerrilla.
In 1948 lanceerde Nederland opnieuw een militair offensief, maar nadat de Amerikanen dreigden hun financiële steun (Marshallhulp) voor de wederopbouw van Nederland in te trekken, kwam er eind 1949 een einde aan de Nederlandse bestuurlijke en militaire aanwezigheid in Indië. Alleen Nieuw-Guinea bleef Nederlands tot 1962. 
In de jaren 1945 tot 1950 sneuvelden er ruim 2500 Nederlandse militairen, waaronder de 34 van wie de namen vermeld staan op de gedenkstenen aan de Soerenseweg.
Het beeld op de sokkel herinnert aan de Nederlandse aanwezigheid in Nieuw-Guinea.

Onthuld: november 2001

www.apeldoornendeoorlog

Info