terug

Holocaustmonument synagoge Paslaan

Holocaustmonument synagoge Paslaan
routeroute

 (2005)

Voor de synagoge aan de Paslaan ligt een thorarol in zwart graniet. Daarop zijn 592 stuiters bevestigd, symbool voor het aantal Apeldoornse joodse burgers dat in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers is vermoord.

De stuiters zijn verschillend van kleur en grootte. De kleinste verwijzen naar de omgekomen kinderen, de grootste naar de eerste dertien joodse mannen die naar Mauthausen werden gedeporteerd. Ook de groepering van de stuiters is verschillend, er zijn apart staande, kleine groepjes en grote, dichte groepen.

Hiermee doelt de kunstenaar, Tirza Verrips, op de geschiedenis van de deportatie: nu eens werden kleine groepjes opgepakt, dan weer menigtes en ten slotte nog enkelingen. De stuiters verwijzen naar de joodse gewoonte bij het bezoek aan een graf een steen achter te laten. De omgekomenen worden ook als individu herdacht: wie voor het monument staat, activeert een cd, waarna uit een luidspreker de namen klinken van de 592 vermoorde joodse burgers.

Het getal van 592 is gebaseerd op het onderzoek van S. Laansma uit 1979. Hij geeft de namen van de joodse inwoners van Apeldoorn en het joodse personeel van het Apeldoornsche Bosch. De patiënten van die inrichting zijn niet in dit getal begrepen; zij worden herdacht met het monument in het Prinsenpark. (zie Monument slachtoffers Het Apeldoornsche Bosch).

 

www.apeldoornendeoorlog.nl

InfoFeiten Details