terug

Herdenkingsmonument Verzetsstrijderspark

Herdenkingsmonument Verzetsstrijderspark

Het monument in het Verzetsstrijderspark bestaat uit 14 natuurstenen met 14 namen van prominente Apeldoornse verzetsstrijders.

Na een zorgvuldige afweging zijn namen geselecteerd van verzetsstrijders die destijds in Apeldoorn woonden, hun verzetsdaden binnen Apeldoorn pleegden en dat met de dood hebben moeten bekopen. Er is ook gelet op de plaats die zij binnen het verzet innamen en op de betekenis van hun verzet voor Apeldoorn. Ook op andere monumenten in Apeldoorn komen hun namen voor.

De stenen zijn onder verschillende hoeken ingegraven en de kring waarin zij liggen is bewust niet helemaal symmetrisch. Zo wordt aangegeven dat het om verschillende individuen gaat, die elkaar soms helemaal niet kenden en lang niet altijd contact met elkaar hadden.

Ontwerper: H. Goudswaard
Onthuld: mei 2010

www.apeldoornendeoorlog.nl

Info