terug

Cocosfabriek

Cocosfabriek
route

Reigersweg, Apeldoorn

Nedcos was de Nederlandse Cocosfabriek. De fabriek werd in september 1944 gebruikt om de evacués uit Arnhem op te vangen. 

 

D. Kolenbrander (1932) was met zijn ouders en gezin uit Arnhem gevlucht en had een fijne opvangplek gekregen. Hij herinnert zich een moment kort daarna:

"Ik kom langs de Cocosfabriek. Op het terrein buiten de fabriek is een grote overdekte droogruimte, aan alle kanten open. Het zit daaronder vol met vluchtelingen uit Arnhem. Geen lekker plekje, want het tocht er als de pest. Het is dan ook niet voor niets een droogruimte. De mensen zullen daar wel geslapen hebben om de volgende dag weer verder te gaan. Dan hebben wij het beter getroffen."

 

Frits Reinders (1938) uit Apeldoorn herinnert zich:


"Daar zag ik veel mensen bijeen die je direct herkende als vluchtelingen. Ze stonden in een lange rij achter elkaar te wachten in de hoop dat hun een evacuatieadres door het Rode Kruis werd verstrekt. Een lange rij mensen wachtte daar met hun koffers en samengebonden pakken, hun bakfietsen, boerenkarren en handkarren volgeladen met huisraad. Oude mensen hadden een plekje op zo'n kar gekregen, want de lange tocht naar Apeldoorn was voor hen te vermoeiend. De mensen zagen er nog zieliger uit dan ze al waren, want de regen had hun kleren doorweekt en bovendien was het onaangenaam koud."

 

Hilly Schutte-Hendriks (1930) weet nog:

"De hele Arnhemseweg stond bij de NedCos vol met evacués uit Arnhem. Natuurlijk wilden wij het naadje van de kous weten en zo nodig ook mensen in huis nemen, dus gingen we erheen. Iedereen wilde van de evacués weten of ze al een onderkomen hadden geregeld. Toen dat niet zo bleek te zijn, gaven mijn ouders te kennen dat ze nog wel meer mensen in huis konden nemen. Zo'n probleem was dat niet, want iedereen ging er van uit dat het toch maar voor een paar dagen zou zijn. Zo gebeurde het dat de familie Heezels (hij was kleermaker) bij ons kwam."

 

 

Citaten afkomstig uit: 'Evacué in Apeldoorn 1944-1945. Arnhemse evacués welkom in Apeldoorn en omgeving' van Wim Kroon (2014)

InfoFoto's