terug

Bevrijdingsmonument Uddel

Bevrijdingsmonument Uddel

Na de bevrijding werd de behoefte aan een monument in Uddel lange tijd niet zo gevoeld, omdat er in de oorlogsjaren in het kleine besloten dorp betrekkelijk weinig was gebeurd. Er waren (gelukkig) weinig doden te betreuren en ook het verzet speelde zich vooral buiten het dorp af. Toch bleef de discussie over een monument gaande, zeker in de lustrumjaren van de bevrijding. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de bevrijding heeft het bestuur van de Oranjevereniging Uddel het initiatief genomen om een bevrijdingsmonument aan het dorp te schenken. De stenen banken die deel uit maken van dit drie ton wegende gedenkteken nodigen uit om plaats te nemen voor een moment van bezinning.

Ontwerper: Oranjevereniging Uddel i.s.m. firma Wegerif te Apeldoorn
Onthuld: 1995

www.apeldoornendeoorlog.nl

Info